Wiza do Wielkiej Brytanii


Swobodne przemieszczanie się pomiędzy Wielką Brytanią i krajami Unii Europejskiej zakończyło się dla osób nie będących brytyjskimi rezydentami 31 grudnia 2020. Od 1 stycznia 2021 Wielka Brytania wprowadziła punktowy system imigracyjny (tzw. points-based immigration system). Według jego zasad kraj pochodzenia osoby chcącej osiedlić się w UK nie ma znaczenia - liczą się kwalifikacje i kompetencje.

Jeśli nie byłeś rezydentem Wielkiej Brytanii przed 31 grudnia 2020, musisz spełnić określone wymagania aby podjąć się obecnie pracy lub nauki w Zjednoczonym Królestwie. Ponadto, będziesz musiał przejść przez istotne procesy kontrolne, między innymi sprawdzenie karalności na terenie Wielkiej Brytanii.

Jeśli się kwalifikujesz, należy złożyć wniosek na stronie GOV.UK tutaj. Aby ubiegać się o konkretną wizę należy wykazać, że spełnia się odpowiednie kryteria oraz że zgromadziło się określoną liczbę punktów, wymaganą przy danym wniosku.

Podczas procesu aplikacyjnego trzeba potwierdzić tożsamość. Można tego dokonać za pomocą smartfona, poprzez aplikację „UK Immigration: ID Check”, będącą częścią aplikacji online.
Aplikanci mają obowiązek uiszczenia opłaty za wniosek, a jeśli planowana wizyta w Wielkiej Brytanii będzie trwała dłużej niż 6 miesięcy, być może również będą musieli dokonać Dopłaty Imigracyjnej na Cele Opieki Zdrowotnej (z ang. Immigration Health Surcharge), która będzie ich uprawniała do korzystania z Narodowej Służby Zdrowia (z ang. National Health Service, w skrócie NHS).

Czas oczekiwania na rozpatrzenie wniosku różni się w zależności od rodzaju wizy oraz dostępności usługi. Przed przyjazdem do Wielkiej Brytanii należy złożyć właściwy wniosek i otrzymać decyzję o jego pozytywnym rozpatrzeniu.

Praca w Wielkiej Brytanii


W celu podęjcia pracy należy ubiegać się o wizę dla Wykwalifikowanych Pracowników (z ang. Skilled Worker visa). 
Aby spełnić warunki procedury wizowej dla Wykwalifikowanych Pracowników musisz udowodnić, że:

- otrzymałeś ofertę pracy o wymaganym poziomie kwalifikacji od poręczyciela, uprawnionego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

- otrzymujesz odpowiednią minimalną pensję na poziomie minimalnego wynagrodzenia od swojego poręczyciela (standardowo jest to 25 600 GBP lub standardowa stawka dla określonej pracy, w zależności od tego, która kwota jest większa)

- potrafisz komunikować się w języku angielskim na poziome średniozaawansowanym B1 (według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego)

Wniosek o wizę dla Wykwalifikowanego Pracownika znajduje się również na stronie GOV.UK.

wiza do wielkiej brytanii

Istnieje również

Wiza dla Pracowników Służby Zdrowia

(z ang. Health and Care visa)

Jeśli pracujesz zawodowo w służbie zdrowia; otrzymałeś ofertę pracy od Narodowej Służby Zdrowia (NHS), sektora opieki społecznej lub pracodawców i organizacji, świadczących usługi na rzecz NHS; komunikujesz się w języku angielskim oraz spełniasz wymagania procedury wizowej dla Wykwalifikowanych Pracowników, to możesz złożyć wniosek o wizę dla Pracowników Służby Zdrowia który umożliwi twój przyjazd wraz z rodziną do Wielkiej Brytanii.

Pracownicy służby zdrowia przechodzą procedurę szybciej , z niższymi opłatami oraz specjalnym wsparciem na każdym etapie aplikacji.

Oprócz tego Istnieje szereg alternatywnych procedur wizowych dla osób ubiegających się o wizy pracownicze, między innymi wizy dla Startupów oraz Innowatorów. Istnieją również procedury wizowe dla osób w zawodach duchowych, sportowców, lub artystów, a najlepszych specjalistów, inżynierów, architektów, naukowców itd. wprowadzono tzw. Wizę Global Talent.

© Copyright Praca w Wielkiej Brytanii