Dokumenty załączane do wniosku:

- obecny paszport (względnie poprzedni, jeżeli obejmuje on okres, którego dotyczy wniosek) albo dowód osobisty

- 2 paszportowe fotografie (kolor)

- dokumenty potwierdzające zamieszkiwanie w UK, takie jak: rachunki za council tax bills, gaz, prąd, względnie listy od instytucji rządowych

- dokumenty potwierdzające zatrudnienie lub inną formę utrzymania (nauki): payslipy, zaświadczenia podatkowe P60, wydruki bankowe (przynajmniej trzy na rok)

- w przypadku samozatrudnienia również wystawiane faktury (przynajmniej trzy na rok), formularze SA302 potwierdzające coroczne rozliczenie self-asessment, zaświadczenie (lub inne dowody) potwierdzające płacenie National Insurance

- karta Workers Registration Scheme, jeżeli taką posiadaliśmy

Tu znajdziesz
formularz w wersji papierowej

Tu aplikujesz online 
(przycisk u dołu strony

REZYDENTURA


Obecna sytuacja polityczna w Wielkiej Brytanii skłania wielu z nas do aplikowania o tzw. stała rezydenturę. I słusznie. Przybliżymy tu pokrótce w czym rzecz, a jeżeli potrzebujesz pomocy, porady, to zadzwoń do nas

0872 563 0083

Na dzień dzisiejszy nie ma oficjalnie żadnych zmian w statusie obywateli UE w Wielkiej Brytanii. Wciąż nie trzeba występować o Permanent Residence Card. Może to być jednak korzystne. Przyda się w urzędach, podczas korzystania ze służby zdrowia, kiedy aplikujemy o pracę. a wkrótce może i na granicy - aby szybciej udowodnić, że mamy prawo przebywać i pracować w tym kraju oraz korzystać z systemu szeroko rozumianej opieki społecznej. Również, jeżeli mamy zamiar starać się o brytyjskie obywatelstwo, taki dokument jest obecnie konieczny.

Aby wystąpić o Permanent Residence Card, należy mieszkać w tym kraju 5 lat i najlepiej pracować. Są formalnie inne przypadki, które uzasadniają wystąpienie o PRC, ale liczba odrzuconych ostatnio wniosków poddaje w wątpliwość ich skuteczność.
Formalnie bowiem należy być tzw. ”qualified person’. Chodzi o osoby, które są obywtalami państw Unii Europejskiej (lub Szwajcarii) oraz pracują bądź: uczą się, są samozatrudnione, mają wystarczające środki na utrzymanie (np. rentierzy), poszukują pracy.

Wszystkie te opcje wymagają udowodnienia. Zajmijmy się jednak przypadkiem, kiedy główny aplikant pracuje lub jest samozatrudniony. Dotyczy to bowiem większości z nas i rzeczywiście pozwala wierzyć w skuteczność wniosku.

Aplikować możemy pisemnie bądź online (zobacz formularze obok)

UWAGI                                                                          

Nie dotyczy nas paragraf o informacjach biometrycznych.

Obecnie we wniosku online możemy umieścić również członków naszej rodziny. Opłata za każdą osobę zamieszczoną we wniosku wynosi natomiast £65. Dokonujemy jej po wypełnieniu całego formularza – również online.

Nie musimy obecnie wysyłać naszego paszportu. Pomoże nam The European Passport Return Service. Oddziały owej instytucji znajdują się przy większych councilach w całym kraju. Należy tam zapisać się na spotkanie i uiścić opłatę £10 od osoby oraz przynieść ze sobą całość wysyłanych dokumentów. W tym:
- paszporty
- spis załączanych dokumentów
- wydrukowany egzemplarz aplikacji
 
Tu znajdziesz oddziały Passport Return ServiceJeżeli potrzebujesz informacji
zadzwoń do nas 0872 563 0083

Względnie, jeżeli mówisz płynnie po angielsku i chcesz skontaktować się z kimś z Home Office, zadzwoń na 0300 123 2253, od poniedziałku do czwartku, w g. 9 do 16.30